UK Area Dialing Code 02392

02392

Where is area code 02392 in uk?

Southampton 92

Portsmouth 92

Information About Area Code 02392

Area Code 02392
Covered Area

Southampton 92

Portsmouth 92

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2392 xxxxxx
Australia 0011 44 2392 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2392 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2392 xxxxxx
Cuba 119 44 2392 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2392 xxxxxx
Local Number Format 02392 xxxxxx

FAQ: 02392

Q: Where is telephone area code 02392 located?

A: The dialing area code 02392 is belongs to Southampton 92, Portsmouth 92, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02392?

A: At first, dial aread code which is 02392 and the add rest of the numbers. Example: 02392 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02392?

A: To make an international call with area code 02392, dial country code which is +44 or 0044, area code 2392 and rest of the numbers. Example: +44 2392 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02392 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2392 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2392 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02392 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2392 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2392 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02392 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2392 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2392 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02392 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2392 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2392 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02392 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2392 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2392 xxxxxx

02392 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02392 from 02392 00xxxx to 02392 99xxxx.

02392 00xxxx 02392 01xxxx 02392 02xxxx 02392 03xxxx 02392 04xxxx 02392 05xxxx 02392 06xxxx 02392 07xxxx 02392 08xxxx 02392 09xxxx 02392 10xxxx 02392 11xxxx 02392 12xxxx 02392 13xxxx 02392 14xxxx 02392 15xxxx 02392 16xxxx 02392 17xxxx 02392 18xxxx 02392 19xxxx 02392 20xxxx 02392 21xxxx 02392 22xxxx 02392 23xxxx 02392 24xxxx 02392 25xxxx 02392 26xxxx 02392 27xxxx 02392 28xxxx 02392 29xxxx 02392 30xxxx 02392 31xxxx 02392 32xxxx 02392 33xxxx 02392 34xxxx 02392 35xxxx 02392 36xxxx 02392 37xxxx 02392 38xxxx 02392 39xxxx 02392 40xxxx 02392 41xxxx 02392 42xxxx 02392 43xxxx 02392 44xxxx 02392 45xxxx 02392 46xxxx 02392 47xxxx 02392 48xxxx 02392 49xxxx 02392 50xxxx 02392 51xxxx 02392 52xxxx 02392 53xxxx 02392 54xxxx 02392 55xxxx 02392 56xxxx 02392 57xxxx 02392 58xxxx 02392 59xxxx 02392 60xxxx 02392 61xxxx 02392 62xxxx 02392 63xxxx 02392 64xxxx 02392 65xxxx 02392 66xxxx 02392 67xxxx 02392 68xxxx 02392 69xxxx 02392 70xxxx 02392 71xxxx 02392 72xxxx 02392 73xxxx 02392 74xxxx 02392 75xxxx 02392 76xxxx 02392 77xxxx 02392 78xxxx 02392 79xxxx 02392 80xxxx 02392 81xxxx 02392 82xxxx 02392 83xxxx 02392 84xxxx 02392 85xxxx 02392 86xxxx 02392 87xxxx 02392 88xxxx 02392 89xxxx 02392 90xxxx 02392 91xxxx 02392 92xxxx 02392 93xxxx 02392 94xxxx 02392 95xxxx 02392 96xxxx 02392 97xxxx 02392 98xxxx 02392 99xxxx